ความรู้สำหรับแพทย์  หน้าที่ 1


To live my life with HIV

Immunization academy Practical points of EPI vaccines

แนวทางเวชปฏิบัติ วัณโรคระยะแฝง 2566 CPG-TPT 2023

สถานการณ์การระบาดในประเทศไทย โรคฝีดาษวานร (Mpox)

แนวทางเวชปฏิบัติโรคตดิเชื้อทางเดินปสัสาวะในผู้ป่วยเด็กอายุ 2 เดือนถึง 5 ปี | พ.ศ. 2565

แนวทางการนำร่อง ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV กระทรวงสาธารณสุข มิถุนายน ...

คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรค สำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Recommended Adult and Elderly...

The Hot ID Issues You Can't Miss 2023

Can You Cope With Old Normal In COVID-19 Endemic? เราจะอยู่แบบเก่ากับโควิดประจำถิ่นได้อ...

International Ped ID Congress: World Immunization Week 2023 - The Big Catch-up

รายงานผลการเฝ้าระวังเชื้อสาเหตุโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโครงการ FLU-VE ณ วันที่ 1 เมษายน...

สธ. เข้มเฝ้าระวังผู้ป่วยฝีดาษวานร ย้ำป้องกันได้ งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้า

แนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis...

ปศุสัตว์แจ้งเตือนหวัดนกระบาดในเวียดนาม

กรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณ์โรคไข้หวัดนกในกัมพูชาอย่างใกล้ชิด เน้นเฝ้าระวังผู้มีประวัติ...

ไข้หวัดนก (Avian influenza) นิยามโรคและแนวทางการรายงานโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้...

International Ped ID Congress: Summary of ACPID 2022

What’s New in Ped ID: Central line-associated bloodstream infection: Update

Diagnostic Tools in Infectious Diseases: Multiplex PCR

Journal Watch: Long-COVID in children and adolescents

Update on Emerging Infectious Disease: Listeria monocytogenes

Ped ID Interhospital Conference: A 12-year-old girl presents with fever for 12 days

CME: What’s new in RSV prevention for young infants

Spot Diagnosis: Fever with abdominal pain and mucus bloody stool

Bug Among Us: Feve with arthritis

D Query: Ventilator associated pneumonia

สรุปงานประชุม The 10th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases (ACPID 2022)

นิยามโรคและแนวทาง การรายงานโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ในประเทศไทย

แนวทางเวชปฏิบัติ โรคหัดหัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิด

[รับชมย้อนหลัง] Immunization Academy: Why Communication matters

สรุปการประชุม ACPID 2022

ปศุสัตว์แจ้งเตือนไข้หวัดนกระบาดในเวียดนาม

WSPID WEBINAR DENGUE GLOBAL CHALLENGES – EPIDEMIOLOGY & CLINICAL DIAGNOSIS

[1][2][3][4][5][6][7][8][9]
ความรู้สำหรับแพทย์ (หมวดหมู่ย่อย)


COVID-19

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีน

องค์ความรู้ (Factsheet)

จุลสารสมาคม
[กลับไป]