ความรู้สำหรับแพทย์  หน้าที่ 1


กรณีศึกษา การดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีประจำเดือน

International Ped ID Congress: WORLD DENGUE DAY 2021

International Ped ID Congress: 1st Asia Dengue Voice and Action (ADVA) Webinar: Random...

A 16-year-old boy presented with difficult breathing

ID Query

BUG AMONG US

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับเด็ก

Efficacy of a Dengue Vaccine Candidate(TDV*) in Healthy Children and Adolescents 2 Year...

Managing Children with HIV and Tuberculosis in the Shadow of a Global Pandemic

Chikungunya Encephalitis Encephalopathy

COVID-19 vaccine: The new horizon for the new normal

Journal Watch: ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

Diagnostic tools in infectious diseases: การกลายพันุธ์ของไวรัส SARS-CoV-2 กับผลของวัคซีน

Spot Diagnosis (Question and Answer)

Dengue Vaccine Update

PED ID interhospital conference

CME: Cefiderocol: Siderophore cephalosporin

Bug Among us: Osteomyelitis

ID Query: Rotavirus

SPOT DIAGNOSIS

Short Course Tuberculosis Regimen Coming Soon

Bug Among Us

การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา (ตอนที่ 34): ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019...

Respiratory Syncytial Virus Infection

ID Query: Congenital toxoplasmosis

การประชุม Dengue and Dengue Vaccination-Moving Forward

Bug Among Us

ID QUERY

Spot Diagnosis

เปรียบเทียบความรุนแรงของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ B ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล

แนวทางการรักษาวัณโรคดื้อยา ตามคำแนะนำของสมาคมโรคติดเชื้อ สมาคมโรคทรวงอกประเทศสหรัฐอเมริ...

[CME] All-oral regimen for drug resistance tuberculosis

ID QUERY

[1][2][3][4][5][6]
ความรู้สำหรับแพทย์ (หมวดหมู่ย่อย)


COVID-19

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีน

องค์ความรู้ (Factsheet)

จุลสารสมาคม
[กลับไป]