บทความใหม่ | What's New

UPDATE.. รับชมย้อนหลัง VDO_Highlight on COVID-19 and Flu vaccination

การเตรียมพร้อมเปิดสถานศึกษา

การเปิดโรงเรียนอย่างปลอดภัยในสถานการณ์การระบาดของ โรคโควิด-19 คำแนะนำสำหรับโรงเรียน ผู้...

คำแนะนำสำหรับเด็กและผู้ปกครองเมื่อมีการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน

คำแนะนำในการใช้สถานที่สาธารณะและสนามเด็กเล่นในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน

แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย

FAQ Vaccine COVID-19 ข้อคำถามที่พบบ่อย

แนวทางเวชปฏิบัติการให้วัคซีนโควิด 19 แก่ผู้ใหญ่และผู้ป่วยอายุรกรรม

แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19

รับชมย้อนหลัง Dengue in the Midst of COVID-19 Pandemic

รับชมย้อนหลัง PIDST LIVE WEBINAR หัวข้อ โควิด-19 วัคซีน: ปัญหาและการแก้ไข และ วัคซีนไข...

GLOBAL COVID-19 EPIDEMIOLOGY AND IMPACT ON CHILDREN: WHAT HAVE WE LEARNT?
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม | News activity
การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2564
27 พฤษภาคม 2564

[รับชมย้อนหลัง] LIVE .. การรับมือกับการฉีดวัคซีนโควิด-19
11 พฤษภาคม 2564
ดาวน์โหลดวิดีโอ <span id="XinhaEditingPostion"></span>&lt;span id=&quot;XinhaEditingPostion&quot;&gt;&lt;/span&gt;&amp;lt;span id=&...
ประชาสัมพันธ์การสอบนำเสนอวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
30 เมษายน 2564
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ <span id="XinhaEditingPostion"></span>
ประกาศเลื่อน การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2564
21 เมษายน 2564
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การประชุม Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 11
5 มีนาคม 2564

สมาชิกเข้าสู่ระบบ / Member login
username:
password:Facebook_Fan_Page_logo.png

เพิ่มเพื่อน