โดย
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย และกองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ราคาพิเศษ 350 บาท (จากราคาเต็ม 700 บาท) สามารถสั่งซื้อได้ที่
ศูนย์หนังสือจุฬา ลิงค์  : https://www.chulabook.com/medical-and-nursing/179551

บทความใหม่ | What's New

รายงานผลการเฝ้าระวังเชื้อสาเหตุโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโครงการ FLU-VE ณ วันที่ 4 กันยายน...

To live my life with HIV

Immunization academy Practical points of EPI vaccines

แนวทางเวชปฏิบัติ วัณโรคระยะแฝง 2566 CPG-TPT 2023

รายงานผลการเฝ้าระวังเชื้อสาเหตุโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโครงการ FLU-VE ณ วันที่ 20 สิงหาค...

คําแนะนําการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อสําหรับบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ...

รายงานผลการเฝ้าระวังเชื้อสาเหตุโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโครงการ FLU-VE ณ วันที่ 21 กรกฎาค...

ขอเชิญผู้ปกครองตลอดจนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วม Open Chat โควิด-19 ในเด็ก
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม | News activity

2023 SCH FORUM CLIMATE CHANGE AND DENGUE: A GLOBAL THREAT

MasterClass in Vaccinology 2023 Taipei International Convention Center | November 4-6, ...

สมาคมโรคติดเขื้อในเด็กแห่งประเทศไทย PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE Interhospital Conferen...

งานประชุม International workshop HIV & Pediatrics 2023

ขอเชิญร่วมประชุม Dengue: Effective Action for Treatment and Prevention วันจันทร์ที่ 10 ...

งานประชุมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566