บทความใหม่ | What's New

แนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis...

ปศุสัตว์แจ้งเตือนหวัดนกระบาดในเวียดนาม

กรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณ์โรคไข้หวัดนกในกัมพูชาอย่างใกล้ชิด เน้นเฝ้าระวังผู้มีประวัติ...

ไข้หวัดนก (Avian influenza) นิยามโรคและแนวทางการรายงานโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้...

ID QUIZ III: TB

จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | มกราคม 2566

สรุปงานประชุม The 10th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases (ACPID 2022)

นิยามโรคและแนวทาง การรายงานโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ในประเทศไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม | News activity

ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Poster ในการประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประ...

การเข้าดูวิดีโอย้อนหลัง และใบประกาศนียบัตร สำหรับงานประชุมวิชาการ Update on Pediatric I...

การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ครั้งที่ 27 ID Practice i...

การอบรมระยะสั้น สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย Update on Pediatric Infectious Dise...

แจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดและการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก พ.ศ.2565

FDA Press Release อย. พบการแฝงโฆษณาสเปรย์ล้างจมูกยับยั้งหรือฆ่าเชื้อไวรัส บิดเบือนสรรพค...
สมาชิกเข้าสู่ระบบ / Member login
username:
password:
Facebook_Fan_Page_logo.png

เพิ่มเพื่อน