บทความใหม่ | What's New

UPDATE.. สถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทย

The Hot ID Issues You Can't Miss 2023

Can You Cope With Old Normal In COVID-19 Endemic? เราจะอยู่แบบเก่ากับโควิดประจำถิ่นได้อ...

รายงานผลการเฝ้าระวังเชื้อสาเหตุโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโครงการ FLU-VE ณ วันที่ 13 พฤษภาค...

รายงานผลการเฝ้าระวังเชื้อสาเหตุโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโครงการ FLU-VE ณ วันที่ 3 พฤษภาคม...

International Ped ID Congress: World Immunization Week 2023 - The Big Catch-up

รายงานผลการเฝ้าระวังเชื้อสาเหตุโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโครงการ FLU-VE ณ วันที่ 21 เมษายน...

Update on TB preventive therapy
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม | News activity

ขอเชิญชวนแพทย์ส่งบทคัดย่อเพื่อร่วมประชุม International workshop HIV & Pediatrics 2023

การเข้าดูวิดีโอย้อนหลัง และใบประกาศนียบัตร สำหรับงานประชุมวิชาการ Update on Pediatric I...

การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ครั้งที่ 27 ID Practice i...

การอบรมระยะสั้น สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย Update on Pediatric Infectious Dise...

แจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดและการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก พ.ศ.2565

FDA Press Release อย. พบการแฝงโฆษณาสเปรย์ล้างจมูกยับยั้งหรือฆ่าเชื้อไวรัส บิดเบือนสรรพค...
สมาชิกเข้าสู่ระบบ / Member login
username:
password:Facebook_Fan_Page_logo.png

เพิ่มเพื่อน