บทความใหม่ | What's New

UPDATE.. ประกาศราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

UPDATE.. คำชี้แจงเรื่อง การให้ยาฟาวิพิราเวียร์กับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว

UPDATE.. แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อ...

UPDATE.. Managing Children with HIV and Tuberculosis in the Shadow of a Global Pandemic

UPDATE.. Interhospital Conference: Chanon Sutheparank, MD

UPDATE.. คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน

UPDATE.. การแบ่งยาเม็ดและเตรียมละลายน้ำ จากยาเม็ดฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) สําหรับผู้ป่วยเด็ก...

UPDATE.. แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อ...

กรมอนามัยเผย หญิงท้องติดโควิด-19 เสี่ยงอาการรุนแรง แนะฉีดวัคซีนป้องกันหลังอายุครรภ์ 12 ...

ตอบคำถาม 3 ประเด็น การเจรจาจัดหาวัคซีนโควิด 19 ระหว่างไทย กับ Pfizer

แนวทางปฏิบัติสำหรับอาการไม่พึงประสงค์หลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรค กรณีปฏิกิริยาที่สัมพ...

แนวทางการบริหารจัดการการควบคุมโรค ในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด ฉบับปรับปรุง VERSION 4
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม | News activity
ประชาสัมพันธ์การสอบนำเสนอวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
30 เมษายน 2564
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ <span id="XinhaEditingPostion"></span>
ประกาศเลื่อน การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2564
21 เมษายน 2564
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การประชุม Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 11
5 มีนาคม 2564

รับชมย้อนหลัง การบรรยายพิเศษผ่านออนไลน์เรื่อง วัคซีนโควิด-19 พร้อมแล้ว... ท่านพร้อมหรือยัง
29 มกราคม 2564

Update on Pediatric Infectious Diseases 2021 การอบรมระยะสั้นสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
22 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร -- ใบสมัครลงทะเบียน -- -- คำแนะนำการเขียนตำราประกอบการบรรยาย -- -- จดหมายถึงผู้อำน...
สมาชิกเข้าสู่ระบบ / Member login
username:
password:Facebook_Fan_Page_logo.png

เพิ่มเพื่อน