สถานการณ์ COVID-19 ล่าสุด (ในประเทศไทย)


บทความใหม่ | What's New

คำชี้แจงกรณี“ผู้เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้”(ฉบับที่ 2) สมาคมโ...

คำชี้แจงกรณี“ผู้เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้”(ฉบับที่ 2) สมาคมโ...

คำชี้แจงกรณี“ผู้เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้” จากสมาคมโรคติดเชื...

สรุปสถานการณ์ เรื่อง ข่าวการเสียชีวิตหลังจากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในเกาหลีใต้ และ การ...

Outbreak of the year: COVID-19 and Chikungunya

การประชุม Dengue and Dengue Vaccination-Moving Forward

Inter-hospital conference 21 August 2020

จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | ตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม | News activity
ตำราการสื่อสาร สำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเรียนแพทย์-พยาบาล-เภสัชฯ และผู้ทำงานด้านสาธารณสุข
30 กันยายน 2563

LIVE ... World Rabies Day 2020: Value of Rabies Pre-exposure Prophylaxis.
16 กันยายน 2563
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทไบโอวาลิส จำกัด  ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการเรื่อง &n...
LIVE ... Changing of Infections in COVID-19 Era: Clinical Important | Prevent varicella infection: From Publication to Practice
26 สิงหาคม 2563
 ลงทะเบียนออนไลน์ - Click
สมาชิกเข้าสู่ระบบ / Member login
username:
password:Facebook_Fan_Page_logo.png

เพิ่มเพื่อน
ประชาสัมพันธ์