บทความใหม่ | What's New

[รับชมย้อนหลัง] ... โครงการ Educational Program (PIDST) ครั้งที่ 3 ผ่าน Online webinar ...

แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ฉ...

แนวทางปฏิบัติในการวินิจฉัย และดูแลรักษา กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบที่เกี่ยวของกับโรคโควิด...

คำแนะนำการวินิจฉัยและรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบที่เกิดภายหล...

PIDST Gazette 2021:04 | What's new in Ped ID

PIDST Gazette 2021:04 | Special Topic in Tropical Pediatrics: COVID-19 Antibody Tests

PIDST Gazette 2021:04 | JOURNAL WATCH ความปลอดภัย การตอบสนองทางภููมิคุ้มกัน และประสิทธิ...

PIDST Gazette 2021:04 | UPDATE ON EMERGING/RE-EMERGING INFECTIOUS DISEASES

PIDST Gazette 2021:04 | Ped ID Interhospital conference

PIDST Gazette 2021:04 | CME Therapeutic drug monitoring of antimicrobial agents
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม | News activity
12th world congress of the world society for pediatric infectious diseases
22 กันยายน 2564
ประชาสัมพันธ์ งานประชุม WSPID 2022 12th world congress of the world society for pediatric infectious diseases 22-24 February 2022 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www....
Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 12/2561-2564
10 สิงหาคม 2564
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิก แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 12/2561-2564 ...
LIVE ... Abbott Asia Pacific Pediatric Summit
19 มิถุนายน 2564
ลงทะเบียนได้ที่ https://webstreamlive.com/abbott/apac/260621/#modal <span id="XinhaEditingPostion"></span> ...
[รับชมย้อนหลัง] LIVE .. การรับมือกับการฉีดวัคซีนโควิด-19
11 พฤษภาคม 2564
ดาวน์โหลดวิดีโอ <span id="XinhaEditingPostion"></span>&lt;span id=&quot;XinhaEditingPostion&quot;&gt;&lt;/span&gt;&amp;lt;span id=&...
ประชาสัมพันธ์การสอบนำเสนอวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
30 เมษายน 2564
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ <span id="XinhaEditingPostion"></span>
สมาชิกเข้าสู่ระบบ / Member login
username:
password:Facebook_Fan_Page_logo.png

เพิ่มเพื่อน