สถานการณ์การระบาดในประเทศไทย โรคฝีดาษวานร (Mpox)[กลับไป]