การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ครั้งที่ 28 | The Back to CME PID 20 Business Updates 3-5 พฤษภาคม 2567
3 พ.ค. 2567  - 5 พ.ค. 2567 
การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ครั้งที่ 28

The Back to CME PID 20 Business Updates

3-5 พฤษภาคม 2567
ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี 


กิจกรรมเร็วๆ นี้


ไม่พบรายการ