จุลสาร ปี 2562  หน้าที่ 1

จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | ตุลาคม 2562
ปีนี้ตอนต้นฤดูฝน ประเทศไทยทําาท่าจะแล้ง แต่มาเดือน สิงหาคม-กันยายน มีพายุเข้ามาซ้อนๆ กัน หลายลูกทําาให้มีฝนชุ่มฉ่ำ จนหลายจังหวัดประสบภาวะน้ําาท่วม ฝ่ายจัดสรรน้ำของประเทศ คงแอบยิ้มอยู่ในใจว่าถึงปีหน้าจะมีน้ำใช้ทั่วประเทศ แต่ตอนนี้ต้องแก้ปัญหาน้ำท่วม จะเห็นว่าเรื่อง Climate Changes กําลังมีผลกระทบ ไปทั่วโลก อย่างไรก็ตามสําหรับพวกเราที่ทํางานด้านโรคติดเชื้อในเด็ก จะพบว่ามีโรคมากับฝนและน้ํ...
จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | กรกฎาคม 2562
ตอนนี้ย่างเข้าฤดูฝนอย่างเต็มตัว บางวันฝนตกหนักมากดังเช่น วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ฝนเทอย่างไม่ลืมหูลืมตาตอนบ่ายทําาให้น้ําท่วมในหลายพื้นที่รถติดอย่างหนักท่ัวกทม. พวกเราหลายคนและลูกหลานกว่าจะกลับถึงบ้านค่ำมืดดึกดื่น ขอให้ทุกท่านอดทดอาจจะมีวันแบบนี้อีกได้ ขอให้ทุกท่านและลูกหลานโปรดระมัดระวังสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ดีๆ หลังจากโรงเรียนเปิดเทอมมา 1-2 เดือนแล้ว ฝน...
จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | เมษายน 2562
ตอนนี้ย่างเข้าหน้าร้อนเต็มที่แล้วทั้งประเทศ อากาศร้อนจัด บางวันมีพายุฝนในหลายพื้นท่ี อากาศเปลี่ยนแปลงมากระวังสุขภาพ ด้วยครับ เมื่อเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 กุมารแพทย์หลายท่าน ในเกือบทุกพื้นท่ีของประเทศไทยเห็นปรากฏการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่ในหมู่เด็กนักเรียน ป่วยกันมากมีการปิดชั้นเรียน ปิดโรงเรียนหลายแห่ง ซึ่งปกติแพทย์เราจะเห็นการระบาดในช่วงหน้าฝนไม่ใช่หน้าแล้งเหมือนในปี 2562 นี้ ในการระ...
จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | มกราคม 2562
นายกสมาคมฯ เปิดใจแถลง โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี   ย่างเข้าหน้าหนาวแล้วหลายพื้นที่เริ่มอากาศเย็นลงแต่หลายพื้นที่ อากาศยังร้อนมากหรือว่าประเทศไทยจะไม่มีหน้าหนาวแล้ว เด็กๆ กําลังเปิดเทอมภาคปลาย โรคที่มากับอากาศเปลี่ยนแปลงก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ท้องร่วง (จากไวรัสโรต้า)และโรคอื่นๆ ระหว่างวัน...