จุลสาร ปี 2559  หน้าที่ 1

จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | ตุลาคม 2559
Vol.22 No.4 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2559 สวัสดีสมาชิกสมาคมฯ และผู้อ่านทุกท่าน   จุลสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 4 และเป็นฉบับส่งท้ายปี 2559 แล้ว เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมาก นับตั้งแต่กองบรรณาธิการได้ปรับปรุงทั้งรูปเล่ม ตลอดจนคอลัมน์เนื้อหาสาระที่น่าสนใจทางโรคติดเชื้อในเด็ก และมีโอกาสได้นำเสนอให้สมาชิกทราบและติดตามกัน ขอขอบคุณสมาชิกทุกท...
จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | กรกฎาคม 2559
Vol.22 No.3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยนยน 2559 สวัสดีสมาชิกสมาคมฯ และผู้อ่านทุกท่าน   จุลสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 แล้วที่กองบรรณาธิการได้ตั้งใจคัดสรรบทความและสาระน่ารู้ทางโรคติดเชื้อในเด็กมานำเสนอให้สมาชิกได้ทราบ ขอขอบคุณสมาชิกที่ได้ติดตามทั้งจุลสาร เว็ปไซต์รวมถึงเฟสบุ๊ค ในโอกาสนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและผู้สนใจห้ามพลาดการประชุมนานาชาติ 8th Asian Congress of Pe...
จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | เมษายน 2559
Vol.22 No.2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2559 สวัสดีสมาชิกสมาคมฯ และผู้อ่านทุกท่าน  จุลสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 แล้วที่กองบรรณาธิการได้มีการปรับเนื้อหาให้ทันสมัย  ครอบคลุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ รวมถึงองค์ความรู้ ต่างๆ ที่เพิ่มข้ึนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่น่ายินดีว่า สมาชิกของสมาคมฯ เพิ่มขึ้นและมีจำนวนเกิน 1,000  ท่านแล้ว การติดตามข่าวสารของสมาคมฯ ทางเว็บไซต์รวมถึงเฟสบุ๊ค &nb...
จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | มกราคม 2559
Vol.22 No.1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2559 สวัสดีปีใหม่ 2559 ครับ จุลสารฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ของปี พ.ศ.2559 โดยทางกองบรรณาธิการได้ปรับรูปแบบหน้าตา สีสรรตลอดจนเนื้อหาให้มีความทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ตลอดจนได้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันเขียนบทความที่เป็นความรู้ชนิด Exclusive ในแต่ละคอลัมน์ มีเนื้อหาเข้มข้นและครบถ้วนเช่นเคย นอกจากนี้สมาชิกที่สนใจอ่านหรือเก็บจุลสารไว้ ในรูปแบบ...