มาตรการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019ดาวน์โหลดไฟล์แนบ