รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ฉบับที่ 34 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21.00 น.