รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ฉบับที่ 33 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21.00 น.