แนวทางการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา กรณีปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในพื้นที่ กทม.