เอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับวัคซีนสำหรับประชาชน

เอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับวัคซีนสำหรับประชาชน

โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข

 1. วัคซีนป้องกันโรค บาดทะยัก-คอตีบ

 2. วัคซีนป้องกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (วัคซีนชนิดไร้เซลล์)

 3. วัคซีนป้องกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์ (ชนิดสูตรสำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่)

 4. วัคซีนป้องกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนชนิดทั้งเซลล์

 5. วัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่

 6. วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ

 7. วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี

 8. วัคซีนป้องกันโรคจากเชื้อฮิบ

 9. วัคซีนป้องกันไวรัสแปปปิโลมา (วัคซีนเอชพีวี)

 10. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต หรือวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี

 11. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส หรือไอพีดีชนิดโพลีแซคคาไรด์

 12. วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (ไอพีวี)

 13. วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี

 14. วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น

 15. วัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน

 16. วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน

 17. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 18. วัคซีนโรต้า

 19. วัคซีนป้องกันโรควัณโรค หรือวัคซีน บีซีจี

 20. วัคซีนป้องกันโรคไข้ทัยฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย

 21. วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส

 22. วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง

[กลับไป]