การประชุมวิชาการ The Clinical Reasoning Education Forum: Driving Changes, Improving Outcomes วันที่ 5-6 สิงหาคม 2567

ท่านเคยประสบปัญหาในการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคลินิก ให้แก่นักศึกษาแพทย์ หรือแพทย์ประจำบ้านหรือไม่? 

เคยสงสัยไหมว่า ทำไมนักศึกษาถึงประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริงได้ยาก แม้จะมีพื้นฐานทฤษฎีที่ดี? 

หรือกังวลว่าบัณฑิตแพทย์ที่จบไป อาจขาดทักษะสำคัญในการวินิจฉัย และตัดสินใจทางคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ?
ในยุคที่การแพทย์มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น การพัฒนาทักษะ Clinical Reasoning กลายเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับสถาบันการศึกษาแพทย์ทั่วประเทศ    ความผิดพลาดทางการแพทย์ ที่มีรากฐานจากข้อบกพร่องในกระบวนการคิดวิเคราะห์ ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อคุณภาพการรักษา แต่ยังสะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการปฏิรูปการเรียนการสอนทักษะนี้อย่างจริงจัง

แต่ท่านไม่ได้เผชิญความท้าทายนี้เพียงลำพัง!

ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในการประชุมวิชาการ " The Clinical Reasoning Education Forum: Driving Changes, Improving Outcomes " วันที่ 5-6 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ Diagnostic Education Society ประเทศไทย 

ในงานนี้ ท่านจะได้:
  1. เจาะลึกแนวทางการสอน Clinical Reasoning จากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ที่จะเผยเทคนิคการประยุกต์ใช้ Cognitive Neuroscience เพื่อเข้าใจกระบวนการคิดของผู้เรียนอย่างลึกซึ้ง
  2. สำรวจโลกแห่ง Meta-cognition และค้นพบวิธีการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ขั้นสูง ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการคิดของตนเอง และพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความท้าทายกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ จากหลากหลายสถาบัน ในบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่เปิดกว้างและสร้างสรรค์
  4. ร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of Practice) เพื่อต่อยอดการพัฒนาการเรียนการสอนในระยะยาว และสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการศึกษาแพทยศาสตร์ไทย
  5. ค้นพบบทบาทใหม่ของตนเองในฐานะ facilitator ผู้เข้าใจกระบวนการเรียนรู้เชิงลึก และสามารถจุดประกายความคิดเชิงวิจารณญาณในตัวผู้เรียน

ร่วมกันพัฒนาการศึกษาแพทยศาสตร์ เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีศักยภาพสูง พร้อมรับมือกับความท้าทายทางการแพทย์ในอนาคต และยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอย่างยั่งยืน

ลงทะเบียนและ สำรองที่นั่งด่วนวันนี้! ไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวนจำกัด ที่ https://me-qr.com/E2jR01ew 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID  poogun63, Tel 061 751 1277 

ร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่ออนาคตของแพทยศาสตรศึกษาประเทศไทย