การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ครั้งที่ 27 ID Practice in the Post Pandemic Eraการประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
ประจำปี 2566 ครั้งที่ 27
ID Practice in the Post Pandemic Era

19-21 พฤษภาคม 2566
ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรู๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี