คำแนะนำการปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษาระดับชั้นอนุบาล - มัธยมปลาย