คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป (ฉบับที่ 3)คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 

สำหรับเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป (ฉบับที่ 3)

วันที่ 22 กันยายน 2564 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ 


[กลับไป]