ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งงานวิจัยด้าน antimicrobial chemotherapy เพื่อสมัครรับทุน Hamao Umezawa Memorial Award (HUMA)


ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งงานวิจัยด้าน antimicrobial chemotherapy
เพื่อสมัครรับทุน Hamao Umezawa Memorial Award (HUMA)

โดยส่ง curriculum vitae (CV), bibliography
และ key publication มาที่สมาคมฯ เพื่อคัดเลือก

ภายใน 30 กันยายน 2564 นี้

โดยส่งมาที่อีเมล์ info@pidst.or.th


รายละเอียดเพิ่มเติมที่
[กลับไป]