การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ครั้งที่ 28
The Back to CME PID 20 Business Updates
--> อ่านรายละเอียด <--โดย
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย และกองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ราคาพิเศษ 350 บาท (จากราคาเต็ม 700 บาท) สามารถสั่งซื้อได้ที่
ศูนย์หนังสือจุฬา ลิงค์  : https://www.chulabook.com/medical-and-nursing/179551

บทความใหม่ | What's New

UPDATE.. จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | เมษายน 2567

รายงานผลการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่และเชื้อสาเหตุโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ สัปดาห์ที่ 14 / 25...

International Ped ID Congress: MENINGOCOCCAL DISEASE IN SOUTH- EAST ASIA

NEW GUIDELINES THAT CHANGE YOUR PRACTICE แนวทางปฏิบัติที่ท่านต้องสนใจ

STDs Prevention: Current Recommendations

แนวทางการพิจารณาใช้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป Palivizumab เพื่อป้องกันโรครุนแรงจากการติดเชื้อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม | News activity

UPDATE.. ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย แพทยสภามอบทุนวิจัยสำหรับแพทย์ (กองทุนพล.ต.อ.นพ. จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)

8th PED ID CHULA 2024 Strategies to:Tackle The Challenging Infectious Diseases

การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ครั้งที่ 28 | The Back to...

Navigating Safe and Healthy Journeys: Travel Medicine and Practical Insights

การประชุม PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE INTERHOSPITAL CONFERENCE ครั้งที่ 9/2564-2567

International Workshop on HIV & Pediatrics 2024
สมาชิกเข้าสู่ระบบ / Member login
username:
password:
Facebook_Fan_Page_logo.png

เพิ่มเพื่อน