บทความสำหรับสมาชิก  หน้าที่ 7


Revisit of pertussis in Thai children

โรคระบาดที่ควรให้ความสำคัญ สำหรับประเทศไทย 2013

น้ำมูกเขียว เจ็บคอ ไอ ขอยาแก้อักเสบ

Universal acyclovir in meningoencephalitis: To give or not to give

Pro and Con in Universal acyclovir in meningoencephalitis

An 8-year-old girl with spastic tone and prolonged fever

A 10-month-old boy with lip swelling for 2 weeks

WHAT'S NEW IN REDBOOK

IVIG in severe Enterovirus 71 : to give or not give

Why does IVIG Not give to patients who have severe enterovirus 71 infection ?

NEGLECTED TROPICAL DISEASES; MALARIA

Sepsis in Children (Normal Host) Case Approach

Sepsis in Children Hemodynamic Management

NEGLECTED TROPICAL DISEASES; FILARIASIS

Neglected TROPical Diseases; Leishmaniasis

Inter‐hospital case conference

Mini‐Review Antimicrobials in neutropenic patients

Update management of UTI

Case Presentation

Influenza Update

Update Prevention and Treatment Hepatitis B virus infection

RSV update

Symposium Antimicrobial agents Case approach 27 Feb 2013

RE-emerging Enteric fever

Antimicrobial agents : Case approach (part II)

Antimicrobial agents: Case approach

Acute phase reactants

Non structural protein 1 (NS1) for dengue

Galactomannan

Clostridium difficile toxin

ADVA ASEAN Dengue Vaccination Advocacy

Hot Topic in Pediatric ID 2013

Approach to prolonged fever

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]
บทความสำหรับสมาชิก (หมวดหมู่ย่อย)


PedID Interhospital Conference
[กลับไป]