การเข้าดูวิดีโอย้อนหลัง และใบประกาศนียบัตร สำหรับงานประชุมวิชาการ Update on Pediatric Infectous Diseases and TB 2023


เรียน ท่านผู้ลงทะเบียนงานประชุม 

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
Update on Pediatric Infectous Diseases and TB 2023
เมื่อวันที่ 15 - 17  กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอแจ้งรายละเอียดให้ท่านทราบ ดังนี้

การเข้าดูวีดีโอย้อนหลัง ท่านผู้ลงทะเบียนสามารถใช้ e-mail ที่ท่านลงทะเบียน เพื่อเข้าดูวีดีโอได้ที่ลิงค์ 
โดยสามารถเข้าดูย้อนหลังได้ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2566 ถึงวันที่ 30 มี.ค. 2566

ใบประกาศนียบัตร ผู้ลงทะเบียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ในนามผู้จัดงานครั้งนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

คณะกรรมการและคณะผู้จัดงาน
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
[กลับไป]