งานประชุมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร Case-base approach in pediatric infectious diseaseสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
ร่วมกับหน่วยโรคติดเชื้อในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และกุมารแพทย์โรคติดเชื้อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร่วมจัดงานประชุม

"งานประชุมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร Case-base approach in pediatric infectious disease"
ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนฟรี!!! โดย Scan QR CODE ในโปสเตอร์การประชุม หรือลิ้งค์ https://t.ly/fHFAL

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิไลรัตน์ โทร. 043 363 012

[กลับไป]