รับชมย้อนหลัง ... งานประชุมวิชาการ ในหัวข้อ Update on Pediatric Infectious Disease 2022


เรียน ท่านผู้ลงทะเบียนงานประชุม 


สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ในหัวข้อ Update on Pediatric Infectious Disease 2022 เมื่อวันที่ 18 – 20  พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาทั้งนี้สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยขอแจ้งรายละเอียดให้ท่านทราบดังนี้ 

 


การเข้าดูวีดีโอย้อนหลัง ท่านผู้ลงทะเบียนสามารถใช้ e-mail ที่ท่านลงทะเบียน เพื่อเข้าดูวีดีโอได้ที่ลิงค์   
สามารถเข้าดูย้อนหลังได้ 1เดือน  ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.65 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65

ใบประกาศนียบัตร ผู้ลงทะเบียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ในนามผู้จัดงานครั้งนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

คณะกรรมการและคณะผู้จัดงาน
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
[กลับไป]