ขอเชิญแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ
ร่วมชม Webinar หัวข้อ 

International Symposium on COVID-19 in Asian Children

จัดโดย Asian Society for Pediatric Infectious diseases
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. (Thailand GMT +7)

สามารถลงทะเบียนได้ที่สถานการณ์ COVID-19 ล่าสุด (ในประเทศไทย)


บทความใหม่ | What's New

UPDATE.. Outbreak of the year: COVID-19 and Chikungunya

UPDATE.. การประชุม Dengue and Dengue Vaccination-Moving Forward

Inter-hospital conference 21 August 2020

จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | ตุลาคม 2563

กรมควบคุมโรค เผยผลการตรวจสอบกรณีญี่ปุ่นตรวจหาเชื้อโควิด 19 จากตัวอย่างน้ำลาย พบผลบวกในค...

Interhospital Ped ID conference: A 12-year-old presented with acute fever

รายงานข่าว ความคืบหน้าผลการสอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ต้องขังชาย...

จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | กรกฎาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม | News activity
UPDATE.. ขอเชิญแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ ร่วมชม Webinar หัวข้อ International Symposium on COVID-19 in Asian Children
26 ตุลาคม 2563
ขอเชิญแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ ร่วมชม Webinar หัวข้อ  International Symposium on COVID-19 in Asian Children จัดโดย Asian Society for Pediatric Infectious diseas...
ตำราการสื่อสาร สำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเรียนแพทย์-พยาบาล-เภสัชฯ และผู้ทำงานด้านสาธารณสุข
30 กันยายน 2563

LIVE ... World Rabies Day 2020: Value of Rabies Pre-exposure Prophylaxis.
16 กันยายน 2563
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทไบโอวาลิส จำกัด  ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการเรื่อง &n...
สมาชิกเข้าสู่ระบบ / Member login
username:
password:Facebook_Fan_Page_logo.png

เพิ่มเพื่อน
ประชาสัมพันธ์