บทความใหม่ | What's New

UPDATE.. รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

UPDATE.. การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

UPDATE.. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019

UPDATE.. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019

UPDATE.. Guidelines that (may) change your practice

UPDATE.. ID Quiz I: Photo Quiz: in PediatricInfectious Disease 2020 (สำหรับสมาชิก)

UPDATE.. COVID-19 & SARS

UPDATE.. การใส่ PPE for COVID-19

UPDATE.. การสวมใส่เครื่องป้องกันร่างกาย (PPE) ในสถานการณ์ต่างๆและการเก็บสิ่งส่งตรวจ

UPDATE.. Infection Prevention & Control in COVID-19 (OPD setting)

UPDATE.. แนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

UPDATE.. การป้องกันและควบคมุการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

UPDATE.. Quarantine

UPDATE.. EID Management

UPDATE.. ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทย แนะนำโดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 2563

UPDATE.. การจัดเตรียมหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม | News activity
การประชุมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร ครั้งที่ 3/2563
27 ธันวาคม 2562
ผู้ลงทะเบียน 100 คนแรกจะได้รับหนังสือ "drug resistance organisms in pediatrics" มูลค่า 250 บาท คนละ 1 เล่ม ฟรี !! ลงทะเบียนฟรี
Update on PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES 2020
11 พฤศจิกายน 2562

PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE Interhospital Conference ครั้งท่ี 6/2561-2564
31 ตุลาคม 2562

The 4th Asia dengue summit
18 กันยายน 2562
พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุลรพ.จุฬาลงกรณ์ศ.พญ.อุษา ทิสยากรคลัสเตอร์วิจัยอายุรศาสตร์เขตร้อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประชุม Asia Dengue Summit (ADS) ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-1...
ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่‹วมประชุมวิชาการประจําปี‚ Paradise Destination Sea, Sand, Sightseeing
18 กันยายน 2562

สมาชิกเข้าสู่ระบบ / Member login
username:
password:Facebook_Fan_Page_logo.png

เพิ่มเพื่อน