การอบรมระยะสั้น สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย Update on Pediatric Infectious Disease 2019
13 ก.พ. 2562  - 15 ก.พ. 2562 การอบรมระยะสั้น

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

Update on Pediatric Infectious Disease 2019


วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562

ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Screen_Shot_2561_11_17_at_15.01.20.png

กิจกรรมเร็วๆ นี้


ไม่พบรายการ
[กลับไป]