Facebook_Fan_Page_logo.png

member.png
gazette_1.png
book.png
regis.png
fun.png

ASPID.png

ออนไลน์ในขณะนี้ 5 คน
สถิติผู้เข้าชม
             
banner_1.jpg

S__44425218.jpg

ss.jpg

banner.jpg
ข่าวประชาสัมพันธ์ | News activity
การประชุมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจรครั้งที่ 2/2562
29 พฤษภาคม 2562

การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562
16 กุมภาพันธ์ 2562
การประชุมใหญ่ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 Approaching PID Problems in Practice วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 Royal Cliff Hotels Group (ศูนย์ประชุมพี...
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุษา ทิสยากร ได้รับคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่นในเวที เครือข่ายระดับสากล ประเภทบุคคลภาครัฐ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562
16 เมษายน 2562
ขอแสดงความยินดี "ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุษา ทิสยากร" ได้รับคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล ประเภทบุคคลภาครัฐ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 โดยกรมกิจ...
ภาพงานอบรมระยะสั้น สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรม เดอะ สุโกศล
16 เมษายน 2562

บทความใหม่ | What's New

วัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็ก

วัคซีนในวัยรุ่น

โรคไอพีดี (IPD)

การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมสำหรับประชาชน

National TB program 2019 Update for Pediatricians

วัณโรคในเด็ก การดูแลรักษาและป้องกัน
สมาชิกเข้าสู่ระบบ / Member login
username:
password: